მენიუ
შეავსე განაცხადი

დაიმტკიცე ტურბოლიზინგი შენთვის საუკეთესო პირობებით 10 წამში, ოღონდ მართლა

+ დილერის კოდი
შენ დაგიმტკიცდა ტურბოლიზინგი, ოღონდ მართლა
შენს განაცხადზე პასუხი უარყოფილია
გაგზავნა
გაგზავნა
თანხმობა მონაცემების დამუშავების თაობაზე
გამოვხატავ თანხმობას და უფლებას ვაძლევ შპს საქართველოს სალიზინგო კომპანიას“ (ს/ნ 204972155), საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით და პირობებით, დაამუშაოს წინამდებარე განაცხადში და კრედიტორთან დაცული ინფორმაცია, ასევე, ჩემ შესახებ საკრედიტო ბიუროებში დაცული ინფორმაცია გადამხდელუნარიანობის ანალიზის მიზნისათვის. გაცნობიერებული მაქვს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული უფლებები, რომ მომხმარებლის (მათ შორის, მონაცემთა სუბიექტი) მოთხოვნის შემთხვევაში, მონაცემთა დამმუშავებელი ვალდებულია გაასწოროს, განაახლოს, დაამატოს, დაბლოკოს, წაშალოს ან გაანადგუროს მონაცემები, თუ ისინი არასრულია, არაზუსტია, არ არის განახლებული, ან თუ მათი შეგროვება და დამუშავება განხორციელდა კანონის საწინააღმდეგოდ. აღნიშნული თანხმობა არის ერთჯერადი და მოქმედია განცხადების ხელმოწერიდან 30 სამუშაო დღის განმავლობაში.
ონლაინ კონსულტაცია
ჩატის დაწყება
  • {{ message.message }}
  • {{ message . notification . message }}

გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ სამუშაო საათებში

(ორშაბათი-პარასკევი, 10:00-18:00)